Warsztaty Várady

Dr Kalemba uczestniczył w 39th Varady Workshop w Pradze w listopadzie 2023.
Dr Kalemba prowadził dwie ciekawe sesje dotyczące minichirurgii żył oraz wygłosił referat o miejscu miniflebektomii w 2024 roku.
Łą
czenie metody laserowej – EVLT – z innymi metodami daje najlepsze wyniki.