Skip to content

stomatologia

stomatologia

portrait of young female with perfect smile

Prywatna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna ALDENT

ul. 15 Grudnia 41
47-180 Izbicko
ul. ul.Gogolińska 1
47-180 Izbicko
692343680

Prywatna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna ALDENT

ul. 15 Grudnia 41
47-180 Izbicko
ul. ul.Gogolińska 1
47-180 Izbicko
692343680
portrait of young female with perfect smile

Lek. stom. Aleksandra Kalemba oferuje między innymi usługi:

Lek. stom. Aleksandra Kalemba oferuje między innymi usługi:

wypełnienia
leczenia kanałowego
odbudowę zębów
protezy akrylowe
protezy szkieletowe
mosty
korony
usuwania zębów
komputerowego znieczulenia
endometr z mikrosilnikiem
gutaperka na gorąco
Rtg-radiowizjografia
konsultacje
i inne
wypełnienia
leczenia kanałowego
odbudowę zębów
protezy akrylowe
protezy szkieletowe
mosty
korony
usuwania zębów
komputerowego znieczulenia
endometr z mikrosilnikiem
gutaperka na gorąco
Rtg-radiowizjografia
implanty
i inne