Skip to content

skleroterapia

skleroterapia

Removal of varicose veins on the legs. Medical inspection and treatment of Telangiectasia. Phlebeurysm.sclerotherapy

Nieoperacyjne leczenie żylaków

Celem sklerotyzacji /obliteracji jest trwałe zlikwidowanie przepływu w żylakach poprzez wstrzykiwanie do nich szczególnego rodzaju substancji leczniczych i przez to ich omijanie (bypassing).

Obliteracja nie powinna już być uważana za metodę konkurującą z leczeniem chirurgicznym, ale w większości przypadków jako znaczące leczenie uzupełniające. Jak już wcześniej zaznaczono, w przypadku niewydolności ujścia odpiszczelowo-udowego operacja ma na celu stworzenie warunków do ominięcia (bypass) tej okolicy przez krew, niewydolny pień odpiszczelowej podwiązuje się, przecina, a następnie usuwa za pomocą specjalnej sondy (stripping). 

 Jeśli to konieczne, każde pozostające żylaki gałęzi bocznych, jak również żylaki siatkowate i „pajączki”(reticular & spider varicose veins) mogą być obliterowane. Skleroterapia jest także alternatywnym leczeniem dla pacjentów, którzy nie życzą sobie leczenia operacyjnego lub operacja jest przeciwwskazana z powodu współistniejących chorób.

Skleroterapię można przeprowadzać jako zabieg ambulatoryjny i powtarzać tak często jak potrzeba. Z reguły podczas leczenia pacjenci nie powinni unikać ruchu ani obciążania ciała i są zdolni do pracy.

Nieoperacyjne leczenie żylaków

Celem sklerotyzacji /obliteracji jest trwałe zlikwidowanie przepływu w żylakach poprzez wstrzykiwanie do nich szczególnego rodzaju substancji leczniczych i przez to ich omijanie (bypassing).

Obliteracja nie powinna już być uważana za metodę konkurującą z leczeniem chirurgicznym, ale w większości przypadków jako znaczące leczenie uzupełniające. Jak już wcześniej zaznaczono, w przypadku niewydolności ujścia odpiszczelowo-udowego operacja ma na celu stworzenie warunków do ominięcia (bypass) tej okolicy przez krew, niewydolny pień odpiszczelowej podwiązuje się, przecina, a następnie usuwa za pomocą specjalnej sondy (stripping). 

 Jeśli to konieczne, każde pozostające żylaki gałęzi bocznych, jak również żylaki siatkowate i „pajączki”(reticular & spider varicose veins) mogą być obliterowane. Skleroterapia jest także alternatywnym leczeniem dla pacjentów, którzy nie życzą sobie leczenia operacyjnego lub operacja jest przeciwwskazana z powodu współistniejących chorób.

Skleroterapię można przeprowadzać jako zabieg ambulatoryjny i powtarzać tak często jak potrzeba. Z reguły podczas leczenia pacjenci nie powinni unikać ruchu ani obciążania ciała i są zdolni do pracy.

Zalecenia po zabiegu

Bezpośrednio po skleroterapii należy założyć na kończynę bandaż uciskowy, a pacjent powinien chodzić przez około 30 minut
W nastrzykniętych miejscach należy zwiększyć ucisk za pomocą waty lub tamponów opatrunkowych
Bandaż powinien pozostać przez kolejne 24 godziny. Można stosować bandażowanie uciskowe albo medyczne wyroby uciskowe
Terapię uciskową należy kontynuować przez okres od kilku dni do trzech tygodni, zależnie od średnicy i lokalizacji obliterowanych żylaków

Zalecenia po zabiegu

Bezpośrednio po skleroterapii należy założyć na kończynę bandaż uciskowy, a pacjent powinien chodzić przez około 30 minut
W nastrzykniętych miejscach należy zwiększyć ucisk za pomocą waty lub tamponów opatrunkowych
Bandaż powinien pozostać przez kolejne 24 godziny. Można stosować bandażowanie uciskowe albo medyczne wyroby uciskowe
Terapię uciskową należy kontynuować przez okres od kilku dni do trzech tygodni, zależnie od średnicy i lokalizacji obliterowanych żylaków
A doctor does medical procedure Sclerotherapy used to eliminate

Zasada działania

W skleroterapii, zmienione odcinki żył są omijane na zasadzie bypassów na skutek wstrzyknięcia substancji, która wywołuje w tych naczyniach skrajnie drażniący skutek. Obecnie prawie zawsze używa się polidokanolu (polidocanol) w różnych stężeniach. Iniekcja wywołuje najpierw uszkodzenie komórek wyściełających naczynia krwionośne (endothelium). To prowadzi do miejscowego formowania się zakrzepu, który zamyka naczynie.Jeżeli takie zamknięcie trwa dłużej, z czasem wykrzepiona żyła rozwija się w postronkowatą tkankę łączną i w takim przypadku żyła jest na stałe omijana, podobnie jak po operacji. 

A doctor does medical procedure Sclerotherapy used to eliminate

Tym niemniej, sporadycznie, sztucznie wywołany zakrzep może samoistnie ustąpić – w takim przypadku krew może ponownie płynąć przez żyłę. Jeśli to się zdarzy, skleroterapię należy powtórzyć z zastosowaniem środka obliteracyjnego o wyższym stężeniu.

Zasada działania

W skleroterapii, zmienione odcinki żył są omijane na zasadzie bypassów na skutek wstrzyknięcia substancji, która wywołuje w tych naczyniach skrajnie drażniący skutek. Obecnie prawie zawsze używa się polidokanolu (polidocanol) w różnych stężeniach. Iniekcja wywołuje najpierw uszkodzenie komórek wyściełających naczynia krwionośne (endothelium). To prowadzi do miejscowego formowania się zakrzepu, który zamyka naczynie.Jeżeli takie zamknięcie trwa dłużej, z czasem wykrzepiona żyła rozwija się w postronkowatą tkankę łączną i w takim przypadku żyła jest na stałe omijana, podobnie jak po operacji. 

Tym niemniej, sporadycznie, sztucznie wywołany zakrzep może samoistnie ustąpić – w takim przypadku krew może ponownie płynąć przez żyłę. Jeśli to się zdarzy, skleroterapię należy powtórzyć z zastosowaniem środka obliteracyjnego o wyższym stężeniu.